Raieteatise näidised ja raieteatise esitamine


Mis on raieteatis ning miks on raieteatist vaja?


Raieteatis ehk metsateatis on ametlik dokument mis on vaja esitada Keskkonnaametile, kui metsakinnistu omanik soovib metsas teostada metsaraiet. Raieteatise ehk metsateatise esitamine pole vajalik, kui planeeritavate raietööde maht jääb alla 20 tihumeetri aastas kinnistu kohta.

Raieteatise ehk metsateatise esitamine


Metsamaa omanik või metsakinnistu omaniku ametlik esindaja peab esitama Keskkonnaametile raieteatise ehk metsateatise taotlemiseks mõeldud vormi (loe rohkem Keskkonnaameti koduleheküljelt või lae alla metsateatise taotluse vorm vajutades SIIA) nagu see on sätestatud Metsaseaduses.

Metsateatise informeerib metsaomanik Keskkonnaametit metsamaal kavandatud raietööde ja raiemahtude kohta (v.a. valgustusraie puhul) ja/või metsaregistrisse kandmata oluliste metsakahjustuste kohta. (Oluliste metsakahjustuste puhul lasub kinnistu omanikul seaduslik kohustus teatada KKA'le esimesel võimalusel peale kahjustustest teadasaamist)

Kuidas raieteatist (metsateatist) esitada?


Raieteatist ehk metsateatist või raiepiletit saab esitada neljal erineval moel:

1. Saata KKA'le e-maili teel elektrooniliselt täidetud ja digiallkirjastatud raieteatise vorm

2. Online's Metsaregistris: E-metsateatise esitamise juhendi leiate SIIT

3. Viia KKA kontorisse paberil täidetud raieteatise taotluse vorm

4. Saata paberkandjal täidetud raieteatise vorm posti teel KKA kontorisse

Kui vajate nõustamist või abi raieteatise esitamisel täitmisel või metsateatise esitamisel, vaadake lähemalt SIIT.


Kui kaua võtab raieteatise ehk raiepileti või metsateatise esitamise protsess aega?


Peale raieteatise esitamist kontrollib KKA 15 tööpäeva jooksul teie poolt esitatud raieteatise seaduslikkust ning vastavust nõuetele.

Kui Keskkonnaamet leiab, et teie planeeritud raietööde jaoks läheks vaja eelnevat metsakaitseekspertiisi, on KKA'l aega kuni 30 tööpäeva, et langetada otsus väljastatava raieteatise kohta nii nagu see on sätestatud metsaseaduses.

Keskkonnaametil on õigus seada metsaomanikule täiendavaid lisatingimusi, kui see on metsaseadusest lähtuvalt vajalik, et säilitada, või kaitsta loodust.

Teie poolt planeeritud raietööd kantakse KKA poolt metsaregistrisse. Samuti kantakse metsaregistrisse teie poolt KKA'le edastatud info metsakahjustuste kohta, kui neid peaks metsas olema juhtunud, näiteks looduslikke kahjustusi tormidest või ka üraskilevikust vm. Kui te olete esitanud raieteatise taotlusvormi paberil, saate Keskkonnaametilt ka kinnituse raietööde registreerimisest - ehk sellekohase väljavõtte metsaregistrist posti teel.

Digiallkirjastatud raieteatise mille olete saatnud e-maili teel, saate vastuseid vaadata otse Metsaportaalist. Lisavõimalusena elektrooniliselt täidetud raieteatise esitamisel saate taotleda ka väljatrükki ning seda saate teha, märkides vastava linnukese metsateatise digitaalsesse taotlusvormi selle esitamisel.

Raieteatise esitamisest keeldumise korral, saadab KKA teile põhjendatud vastused, koos soovituste ja näpunäidetega, et saaksite planeeritud töid seadustega kooskõlas ellu viia.


Kui kaua raieteatis või metsateatis kehtib?


Raieteatis, raiepilet või metsateatis kehtib 1 aasta - metsamaa omanik (või raietöödeks volitatud ettevõte) tohib teostada metsamaal raietöid järgmise 12 kuu jooksul peale raieteatise akti metsaregistrisse kandmist.

Vajate abi raietööde planeerimsiel või metsateatise esitamisel?


Aitame teid raietööde planeerimisel ja elluviimisel Vaadake lähemalt SIIT.

Metsamajanduskava info ja Metsamajanduskava taotlemise kohta lugege lähemalt SIIT

Vaadake ka:

Raieteatis.ee

Raieteatise.ee leheküljelt leiate infot kuidas esitada raieteatist või metsateatist

Metsamaa Ost

Kui soovite saada metsa eest parimat hinda, vaadake ka enampakkumiste portaale nagu Timber.ee ning Maapakkumised.ee

Raieteatis


Aitame teil taotleda raieteatist, samuti koostada raietööde plaane ning kooskõlastada need Keskkonnaametiga. Kui teil tekkis küsimusi, võtke meiega ühendust läbi Kontaktivormi!